Τίμα τους γονείς σου

Αν πληκτρολογήσετε τις λέξεις "ευγένεια στους γονείς" στο Google, δέκα από τα πρώτα δέκα αποτελέσματα είναι ισλαμικά άρθρα που υπογραμμίζουν τη σημασία της υποχρέωσης και της ευγένειας των γονέων. Γιατί είναι έτσι; Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που τονίζει τις ιδιότητες του ελέους, της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Ο Γκοτ έχει χειροτονήσει την καλή μεταχείριση των γονέων και μας προειδοποίησε να μην τα αντιμετωπίσουμε με έλλειψη σεβασμού. Υπάρχουν αρκετοί στίχοι στο Κοράνι όπου η καλοσύνη στους γονείς είναι ακόμη συνδυασμένη με τα πιο σημαντικά πτυχή του Ισλάμ, λατρεύοντας μόνο τον Θεό. Αυτό δείχνει ότι η ευγένεια των γονέων, η τιμή τους και ο σεβασμός τους είναι εξαιρετικά σημαντική στον τρόπο ζωής που είναι το Ισλάμ

Share